målare stockholm

Målare Stockholm

Miljövänlig målerifirma med känsla för detaljer | 08-120 52 100

Båtbottenfärger – lagar och regler

Välj rätt färg till båten

För båtägare så handlar ett av de stora problemen om påväxt av alger, musslor och havstulpaner på botten av båten. Dessa påväxter står i vägen för en behaglig tur då de bromsar farten genom att öka båtens motstånd. Dessutom påverkas ekonomin: bränsleförbrukningen ökar och utöver detta så blir också utsläppen högre. Att få bort dessa påväxter ligger i allas intresse, men det är också något som inte får ske genom fel metoder.

båtbottenfärger

Att skrapa bort dessa påväxter och sedan måla om båtens botten är den vanliga lösningen. Men, detta måste också ske på ett korrekt sätt. I synnerhet gäller detta val av färg. Väljer man en båtbottenfärg som innehåller biocider så ökar detta val riskerna för att farligt utsläpp ska hamna i våra svenska vatten. Något som kan skada hela ekosystemet och där exempelvis levande organismer kan komma att dö ut. Därför ska man i första hand välja båtbottenfärger utan biocider.

Alternativa båtbottenfärger - undvik biocider

Biocider kan skada både växter, organismer och djur. Som båtägare bör man undvika dessa färger och istället se över vilka alternativ som finns. Båtbottenfärger som säljs i butik måste också vara godkända av Kemikalieinspektionen och där följande märkningar måste finnas på den burk du köper.

    1. Det måste finnas ett registreringsnummer.

    2. Det måste finnas tydliga uppgifter om användningsvillkor.

    3. Det måste finnas uppgifter om vilken behörighetsklass produkten tillhör. Gällande detta så finns tre klasser. Klass 1 och klass 2 innebär att produkten endast får användas rent yrkesmässigt och att det krävs en yrkesutbildning för att man ska få använda färgerna i fråga. Klass 3 kan däremot användas även av lekmän, men som sagt: detta bör ske i yttersta nödfall och där man först som båtägare både överväger och testar andra alternativ.

Några av de alternativ som rekommenderas är att mekanisk rengöring där du exempelvis använder en högtryckstvätt eller borsttvätt - finns både automatiska alternativ och möjligheter att göra detta för hand. Det finns även båtbottenfärger utan biocider. Dessa ska dock även de användas med försiktighet och med en högre kunskap som grund. Även utan biocider kan farliga ämnen hamna i vattnet och skada organismer, djur och växtlighet. Kort sagt: du måste läsa på om produkten, skaffa dig en medvetenhet om hanteringen och vara ytterst noga med att minska riskerna.

Tänk även på att det finns olika regler för båtbottenfärger beroende på var i landet du bor. Västkusten har andra regler än vad som finns på Ostkusten. I Bottniska Viken - norr om Örskär - och i inlandsvatten så råder det förbud mot båtbottenfärger innehållande biocider. Var bor du? Se till att kontrollera vad som gäller i det vatten där du normalt lättar ankar.


Relaterade artiklar

Lacka bänkskiva i köket

Måla golv med linoljefärg

Måla på plast | Så får du färgen att fastna

Invändig och utvändig kvalitetsmålning
2 Nov 2021