målare stockholm

Målare Stockholm

Miljövänlig målerifirma med känsla för detaljer | 08-120 52 100

Farliga ämnen i målarfärg

Finns det farliga ämnen i målarfärg och hur gör jag för att skydda mig själv och omgivningen från dessa ämnen?

Ja, tyvärr så finns det farliga ämnen i målarfärg och tyvärr så är detta något som - under en tid - varit okänt för den stora massan och för de som dagligen arbetar med målerijobb av olika slag.

Vi har vaggats in i en slags falsk säkerhet gällande målarfärg. Förr så var närmare 70 % av all målarfärg full med olika lösningsmedel och denna skrämmande siffra har i takt med tiden reducerats kraftigt.

Idag så endast 10 % av den målarfärg som finns på marknaden innehållande giftiga lösningsmedel. Färgen du köper är vattenbaserad och det har naturligtvis gjort skillnad. Detta både sett till hur vi mår efter en dags målning och sett till enkelheten med att rengöra de verktyg som använts.

Där vi förr var tvungna att, så att säga bekämpa eld med eld, och tvätta penslar och rollers med exempelvis thinner och lacknafta så räcker det idag med att använda vanligt vatten. Det har blivit säkrare och enklare att måla.

Målarfärg innehåller konserveringsmedel

Därmed dock inte sagt att färgen som finns på dagens marknad är säker och ofarlig. Tvärtom. Många målare och många privatpersoner vittnar om att deras hud drabbas av utslag, av klåda och av allmänna allergiska reaktioner efter att den kommit i kontakt med färg. Detta ledde i sin tur till att färgerna kom att testas av - av varandra oberoende - forskare runt omkring i Europa.

farliga ämnen i målarfärg

Deras respektive resultat av testerna pekar på att över 90% av de färgburkar som syns i hyllorna i Sverige, i Frankrike, Spanien och England - som ett axplock av länder - har farliga ämnen i sig. Det handlar primärt om två olika konserveringsmedel: MI och BIT. Dessa konserveringsmedel kan framkalla svåra allergiska reaktioner och det som är verkligt skrämmande är att det är svårt att komma tillbaka efter att man en gång fått en reaktion.

Det senare innebär att en målare som fått en allergisk reaktion kan få svårigheter att i fortsättningen arbeta som vanligt: eksemen - eller de svåra blåsorna - återkommer vid minsta kontakt. Det är ett problem som måste lösas. Tilläggas ska göras att testet omfattade 71 av de vanligaste målarfärgerna runt om i Europa och att 94% av de som testades också hade dessa ingredienser i sig.

Hur kan man lösa problemet?

En svårighet som direkt kan lösas är att informationen om färgens innehåll framkommer tydligare. Idag så kan man inte se på en innehållsförteckning om en målarfärg exempelvis har MI eller BIT - eller en kombination av båda - i sig.

Det stora problemet ligger i att färgtillverkarna har en gräns att förhålla sig till. Denna gräns - om den överskrids - innebär att färgen måste förses med en varningstext. Denna varningstext är avskräckande för konsumenterna och därför gör tillverkarna allt för att slippa; något som innebär att man blandar flera olika konserveringsmedel snarare än att hålla sig till ett enda.

Skulle en tydligare märkning ske så skulle också fler kunna se vilka ämnen som egentligen används. Det är det naturliga steget att ta och om detta ska man också besluta senast 2021 på högre EU-nivå. Till dess så är det bara att läsa på så gott det går och att försöka undvika den direkta kontakten med målarfärgen. Det är bättre att ta det säkra före det osäkra.


Liknande artiklar

Värmebeständig färg | Färg som tål höga temperaturer

Måla golv med linoljefärg

Målarfärg – allt du behöver veta

Invändig och utvändig kvalitetsmålning
20 Aug 2020